ป่าชายเลน

ป่าชายเลน การปกป้องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและพายุใหญ่ สถานที่ที่กักเก็บคาร์บอนมากกว่าป่าฝนเขตร้อนและกรองน้ำสำหรับชาวบ้าน สถานที่ที่ชะลอการกัดเซาะให้ที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์สัตว์มากมาย ป่าชายเลนและเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับโลก คุณค่าของป่าชายเลนถูกมองข้ามไปนานแล้ว พวกมันเป็นที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์ที่หลากหลาย แต่บางชนิด เช่น เสือโคร่ง และงู 

สามารถน่ากลัวและเป็นอันตรายได้ พวกมันทำหน้าที่เป็นตัวกั้นระหว่างชุมชนและพายุ แต่พวกมันอาจข้ามผ่านได้ยาก เป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วที่การขาดความเข้าใจในความสำคัญของป่าชายเลนส่งผลให้ป่าชายเลนถูกตัดทอนเพื่อผลิตถ่านหรือเคลียร์เพื่อเปิดทางให้กับฟาร์มกุ้ง รีสอร์ทสำหรับนักท่องเที่ยว และการพัฒนาเมือง แต่ลืมมองเห้นถึงความสำคัญที่จำเป็นต่อการมีมันอยู่

ป่าชายเลน

ประโยชน์ ป่าชายเลน

1. ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์ที่น่าทึ่งมากมาย พวกมันให้ที่อยู่อาศัยทำรังและผสมพันธุ์สำหรับปลาและหอย นก และเต่าทะเล ประมาณร้อยละ 80 ของปลาทั่วโลกอาศัยป่าชายเลนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม มีจระเข้อย่างน้อย 2 ตัวหอยสองแฉก ปูและกุ้ง เต่าทะเล ตลอดจนปลาหลายชนิด สัตว์เหล่านี้หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์แต่ก็จะอาศัยอยู่ได้เพราะธรรมชาติที่เอื้ออำนวย

2. การทำมาหากิน ชาวประมงและเกษตรกรที่พึ่งพาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ระบบนิเวศป่าชายเลนที่แข็งแรงหมายถึงการประมงสำหรับการจับปลา และที่ดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการทำฟาร์ม ปลากุ้งและการทำทุกอย่างที่สามารถทำได้จากป่าชายเลน

3. น้ำ ป่าชายเลนมีความสำคัญต่อคุณภาพน้ำการรักษา ด้วยเครือข่ายรากที่หนาแน่นและพืชพันธุ์โดยรอบ พวกมันกรองและดักจับตะกอน โลหะหนัก และมลพิษอื่นๆ ความสามารถในการกักเก็บตะกอนที่ไหลจากต้นน้ำนี้ช่วยป้องกันการปนเปื้อนของแหล่งน้ำที่ปลายน้ำและปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยที่ละเอียดอ่อน เช่น แนวปะการังและพื้นหญ้าทะเลด้านล่าง

4. การป้องกันชายฝั่ง ป่าชายเลนเป็นแนวป้องกันด่านแรกสำหรับชุมชนชายฝั่ง แนวชายฝั่งมีกัดเซาะอย่างช้าๆ และเป็นแนวป้องกันตามธรรมชาติที่ปกป้องชุมชนชายฝั่งจากคลื่นพายุ น้ำท่วม และพายุป่าชายเลนที่แข็งแกร่งเป็นการป้องกันตามธรรมชาติสำหรับชุมชนที่เปราะบางทั้งจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้นซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

วิธีป้องกัน การกัดเซาะชายฝั่ง

Credit จีคลับ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น