ทำไมดินถึงแตกต่างกัน

ทำไมดินถึงแตกต่างกัน การตังคำถามากมายเกี่ยวกับดินที่เป็นที่ตั้งให้เราอาศัยอยู่ซึ่งดินในที่นี้เป็นดินที่ไม่สมารถหาสิ่งใดมาหวุนเวียนและทดแทนได้เหมือนกับทรัพยากรอื่นๆ เนื่องจากจากกำเนิดของดินมีการย่อยสลายของธาตุและพืชที่ต้องใช้เวลาทับทมกับหลายร้อยปีจึงจะแปรสภาพมาเป็นดินจนถึงทุกวันนี้ จึงทำให้หลายพื้นที่มีดินที่แตกต่างกัน ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากประเทศไทยที่หลายจังหวัดมีดินที่สามารถปลูกพืชำด้ตลอดทั้งปี บางพื้นที่ไมาสามารถปลุกผักได้เลยนอกจากพืชที่ไม่ต้องการน้ำ ซึ่งดินจะแตกแขนงออกไปอีกโดยมันมีหลายประเภทอย่างมากเช่นดินเหนียมดินทรายดินร่วนที่มีลักษณะแตกต่างกันไป โดยวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดิน

ทำไมดินถึงแตกต่างกัน

ทำไมดินถึงแตกต่างกัน

สีของดินเป็นลักษณะเด่นอย่างยิ่ง และสามารถบอกคุณเกี่ยวกับประวัติและองค์ประกอบทางเคมีของดินได้ โดยทั่วไปแล้ว ดินที่มีสีน้ำตาลเข็มบงบอกถึงดินที่เกิดจากย่อยสลายของพืชและสัตว์ที่เกิดการทับทมและต้องใช้เวลาย่อยสลายหลายปีจึงจะกลายมาเป็นดิน ดินสีแดงเป็นดินที่เกิดจากย่อยสลายของพวกเหล็กเมื่อดินชนิดนี้โดนน้ำมันจะกลายเป็นสีแดงในทันทีซึ่งในประเทสไทยจะพบได้มาที่สุดในภาคตะวันตกเพราะเป็นเขตที่มีความร้อนสูงมาก

ดินสีขาวจะสามารถพบในพื้นที่ที่แห้งแล้เป็นอย่างมาโดยพื้นที่ดินนี้จะไม่สามารถปลุกพืชชนิดใดได้เลย ซึ่งในไทยหาได้ยากเพราะเป็นเทสไทยเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทัั้งปีถึงแม้ในช่วงหน้าแล้งจะแล้งอย่า

มาก็ตามแต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนอย่างมากและนอกจากดินสีของดินนั้นจะสามารถบ่งบอกอายุของดินได้โดนสีที่อ่นนั้นจะมีอายุน้อยกว่าสีดินที่เข้มกว่าหลายเท่าตัวดดยการเปรียบเทียบจากชั้นสีจะทำให้เราสามารถเห็ได้อย่างชัดเจน

ทำไมดินถึงแตกต่างกัน

ความแตกต่างในแนวตั้งของสีดินยังสามารถบอกเราเกี่ยวกับประวัติของมันได้อีกด้วย สีดินที่มีความลึกเท่ากัน แสดงว่าดินยังอ่อนหรือผสมกันได้ดี นึกถึงกระบะทรายหรือหาดทราย หากมีการผสมทรายอย่างต่อเนื่องจากการขุดหรือคลื่นของเด็ก วัสดุจะไม่มีเวลาสร้างชั้นใดๆ

ซึ่งเราสามารถสรุปได้ดังนั้น ดินมีลักษณะแตกต่างกันเนื่องจากต้องสัมผัสกับชุดเงื่อนไขที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ความคล้ายคลึงกันของสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถสรุปโดยรวมว่าเหตุใดจึงดูแตกต่างออกไป สีของดินสามารถบ่งบอกถึงองค์ประกอบและอายุของมันได้ เพื่อให้ดินสร้างขอบเขตที่มีเอกลักษณ์และแตกต่างกันในชั้นดิน ต้องใช้เวลาในการสะสมวัสดุและสารประกอบเคมีต่างๆ แม้ว่าเราจะสามารถสรุปลักษณะของดินได้ แต่ดินแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ประโยชน์ของ แผงโซลาร์เซลล์

Credit gclub

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น