About us

บล้อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ฟฟคนที่สนใจในเรื่องเหนือะรรมชาติได้ศึกษาเกี่ยวการมีอยู่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเหตุการณ์ต่าง ๆ บนโลกที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเพราะมัวัตถุหรือมีสิ่งดไปกระตุ้นหรือป่าว