วิธีป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

วิธีป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ชายฝั่งมีความเสี่ยงต่อกองกำลังจากทะเล และการป้องกันและบำรุงรักษาชายฝั่งยังคงเป็นความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับลม คลื่น สภาพความลึก และประเภทของตะกอนเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการปกป้องชายฝั่ง

การกัดเซาะชายฝั่งมันเกิดขึ้นได้อย่างไร คลื่นและกระแสน้ำจะกระตุ้นตะกอนในก้นทะเล และเคลื่อนวัสดุที่แขวนลอยไปในทิศทางการไหลการขนส่งตะกอนประเภทหนึ่งที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเข้าหาชายฝั่งด้วยมุมและแตกเข้าใกล้ชายฝั่ง เมื่อมองดูชายฝั่งจากระยะไกล เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแนวชายฝั่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทุกปีทั้งนี้เนื่องมาจากการขนส่งทางเรือด้วย

วิธีป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

วิธีป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

ความพยายามในอดีตเพื่อป้องกันการกัดเซาะคือการเพิ่มโครงสร้างชายฝั่ง แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการก่อสร้างบนชายฝั่ง มักจะปิดกั้นการลำเลียงตะกอนตามธรรมชาติ ทรายจะถูกกักไว้ที่ด้านหนึ่ง แต่อีกด้านหนึ่ง ทรายจะหายไป และการกัดเซาะที่เพิ่มขึ้นเป็นปัญหาที่นั่น โครงสร้างแข็งไม่สามารถหยุดการกัดเซาะโดยรวมได้ ผลกระทบเชิงบวกมักจะเกิดขึ้นชั่วคราวหรือในท้องถิ่นเท่านั้น ในความเป็นจริง ปัญหาการกัดเซาะส่วนใหญ่มักจะส่งออกปลายน้ำ

อีกวิธีหนึ่งที่สำคัญในการจัดการกับการกัดเซาะคือการใช้ทรายหล่อเลี้ยง หากเราเติมทรายเข้าไปในชายฝั่งด้วยความเร็วเท่าๆ กับที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะ เราก็สามารถแก้การกัดเซาะได้ด้วยวิธีง่ายๆ ทรายจะถูกกัดเซาะจึงต้องเติมทรายใหม่เป็นระยะ เพื่อให้ทันกับการกัดเซาะ

วิธีป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง

บางครั้งจำเป็นต้องมีโครงสร้าง และเราจำเป็นต้องพัฒนาการออกแบบให้ทรายไหลผ่านได้ดีที่สุด ซึ่งทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองการเคลื่อนที่ของทรายสำหรับเลย์เอาต์ต่างๆ และจากผลลัพธ์เหล่านี้ ให้ตัดสินใจว่าอันใดมีผลตามที่ต้องการ แบบจำลองคอมพิวเตอร์สามารถใช้จำลองพฤติกรรมบริเวณชายฝั่งทะเลจริงได้ โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลมและคลื่น สภาพความลึก และประเภทของตะกอนในบริเวณนั้น

เป็นเครื่องมือเดียวที่ใช้ได้ในการทำนายผลกระทบต่อชายฝั่งอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดการณ์ไว้ และเพื่อศึกษามาตรการบรรเทาผลกระทบ มีความจำเป็นเพิ่มขึ้นในการปกป้องชายฝั่ง การบำรุงรักษา และการพัฒนาชายฝั่งในอนาคต และเพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์รุ่นที่รองรับการออกแบบและการตัดสินใจในอนาคตที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

การกัดเซาะชายฝั่ง ส่งผลไม่ดีอย่างไรคลิก การกัดเซาะชายฝั่ง

Credit จีคลับ

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น