มาทำความรู้จักจันทรุปราคาเต็มดวง

มาทำความรู้จักจันทรุปราคาเต็มดวง จันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นเมื่อโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์และเงาของมันปกคลุมดวงจันทร์ นักดูสุริยุปราคาสามารถเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อคราสถึงจำนวนเต็ม 

โลกปิดกั้นแสงแดด 
ดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเอง แต่ส่องแสงเพราะพื้นผิวสะท้อนแสงอาทิตย์ ในช่วงที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง โลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ และปิดกั้นแสงแดดโดยตรงไม่ให้ไปถึงดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ทอดเงาของโลกบนพื้นผิวดวงจันทร์ 

ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์อยู่ในแนวเดียวกัน 
เพื่อให้เกิดจันทรุปราคา ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ต้องอยู่ในแนวเดียวกันอย่างคร่าว ๆ มิฉะนั้น โลกจะไม่สามารถสร้างเงาบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้ และสุริยุปราคาก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

มาทำความรู้จักจันทรุปราคาเต็มดวง

เมื่อดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์มารวมกันเป็นเส้นตรง จะเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง เมื่อวัตถุทั้งสามอยู่ในแนวเดียวกันในลักษณะที่ดวงจันทร์ถูกบังด้วยเงาของโลกบางส่วน จะเกิดจันทรุปราคาบางส่วน ในทางกลับกัน ถ้าเพียงส่วนนอกของเงาของโลกครอบคลุมดวงจันทร์ ก็จะเกิดจันทรุปราคาเงามัว เงาของโลกขยายไปสู่อวกาศไกลเกินกว่าวงโคจรของดวงจันทร์ ซึ่งหมายความว่า Antumbra ของโลกไม่มีบทบาทในจันทรุปราคา 

ทำไมเราไม่เห็นจันทรุปราคาทุกเดือนถ้าพระจันทร์เต็มดวงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจันทรุปราคาเต็มดวง?ทั้งนี้เนื่องจากระนาบของเส้นทางการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกนั้นเอียงทำมุม 5° กับระนาบการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ หรือที่เรียกว่าสุริยุปราคา จุดที่ระนาบโคจรทั้งสองมาบรรจบกันเรียกว่าโหนดดวงจันทร์ จันทรุปราคาเกิดขึ้นเมื่อพระจันทร์เต็มดวงเกิดขึ้นใกล้กับโหนดดวงจันทร์ 

พระจันทร์สีแดง 
แม้ว่าโลกจะปิดกั้นแสงแดดไม่ให้เข้าถึงพื้นผิวของดวงจันทร์โดยตรงในช่วงที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง แต่ดวงจันทร์ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เนื่องจากชั้นบรรยากาศของโลกหักเหแสงแดดและทำให้พื้นผิวดวงจันทร์สว่างขึ้นโดยอ้อม

เมื่อแสงแดดส่องผ่านชั้นบรรยากาศของโลก แสงจะหักเหไปทางพื้นผิวโลก และบางส่วน ซึ่งเป็นสีที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า จะกระจัดกระจายและกรองออก ขณะที่ส่วนที่เหลือ สีที่มีความยาวคลื่นยาวกว่า เช่น สีส้มและสีแดง จะผ่านชั้นบรรยากาศ . แสงนี้จะหักเหไปทางพื้นผิวของดวงจันทร์ที่ถูกบดบังจนเต็มอีกครั้ง จึงส่องสว่างเป็นแสงสีส้มอมแดง ด้วยเหตุนี้จันทรุปราคาเต็มดวงจึงบางครั้งเรียกขานว่าพระจันทร์สีเลือด 

สุริยุปราคาสีต่างๆ 
จันทรุปราคาอาจเป็นสีเหลือง สีส้ม หรือสีน้ำตาลก็ได้ เนื่องจากอนุภาคฝุ่นและเมฆประเภทต่างๆ ในชั้นบรรยากาศของโลกยอมให้ความยาวคลื่นที่แตกต่างกันไปถึงพื้นผิวดวงจันทร์  

พระจันทร์สีเลือด 
ชุดของจันทรุปราคาเต็มสี่ดวงติดต่อกันโดยไม่มีจันทรุปราคาบางส่วนหรือเงามัวในระหว่างนั้นเรียกว่าจันทรุปราคา ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สุริยุปราคาใน Tetrad ทางจันทรคติยังถูกเรียกอย่างแพร่หลายว่า Blood Moons การใช้คำนี้ไม่มีพื้นฐานทางเทคนิคหรือทางดาราศาสตร์ และคิดว่ามีต้นกำเนิดในพระคัมภีร์ไบเบิล

แนะนำ : สุริยุปราคาคืออะไร
Credit : gclub

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น